shopping_cart0

Partners

De huisarts


Het is duidelijk dat de huisarts een cruciale rol speelt in het dementieproces:
In eerste instantie voor de persoon met dementie zelf, maar even goed voor diens mantelzorgers. 
Een doorverwijzing naar een specialist neuroloog of geriater voor uitvoerige diagnosestelling aan de hand van  neuropsychologisch onderzoek  met beeldvorming en aanvulling medicamenteuze behandeling is uiteraard aangewezen. 

Maar dementie vereist immers ook een zeer praktische aanpak.
Daarbij denken we aan het organiseren van thuiszorg, de communicatie met woonzorgcentrum met uw huisarts als uw vertrouwenspersoon.

Analyse en gepersonaliseerde GEHEUGENTRAINING volgens de Cogmed methode

cogmed